Adatvédelmi szabályzat

1.    Adatkezelő

Az adatok kezelője a www.avalone.hu (továbbiakban Avalone) üzemeltetője, Farkas Mihály egyéni vállalkozó. (Székhely: 8175 Balatonfűzfő, Iglói utca 10., nyilvántartási szám: 40311695). Adatkezelés nyilvántartási szám: Folyamatban

2.    A Szabályzat célja

Jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a CÉGNÉV (továbbiakban Avalone) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Avalone adatvédelmi és adatkezelési politikáját. A Szabályzattal kötelezi magát a Avalone oldalra látogatók személyes adatainak oly módon történő kezelésére, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.

Jelen szabályok kialakításakor a Avalone különös tekintettel vette figyelembe az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit, illetőleg az “ONLINE PRIVACY ALLIANCE” ajánlásait.

3.    A kezelt adatok köre

Regisztrációkor a felhasználó, saját döntése alapján, a következő információkat adhatja meg: e-mail cím, telefonszám, név, lakóhely/tartózkodási hely.

A weboldal megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. A weboldal üzemeltetője ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a weboldal látogatottsági statisztikáinak elkészítésére használja. A regisztrációval a felhasználók hozzájárulnak, hogy a weboldal üzemeltetője a személyes adataikat kezelje. A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

4.    Az adatkezelés célja

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból, valamint az elektronikus levelek (megerősítés, visszaigazolás, postázási értesítő, ügyintézés) elküldésének biztosítása érdekében történik.

A regisztráció során megadott személyes adatok kezelésének célja a honlap szolgáltatásainak igénybevételét szolgálja, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében a szolgáltató és a felhasználó közötti kommunikációt biztosítja. Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására kerül sor.

A felhasználó által megadott, kapcsolattartásra szolgáló adatokat a Avalone megfelelő elővigyázatossággal tárolja, és kizárólag a következő célokra használja:

•    megrendelések kezelése;

•    értesítések és hírek küldése a Avalone szolgáltatásaival, lényegesebb változásokkal, fejlesztésekkel, újabb szolgáltatások hozzáadásával kapcsolatban.

Az adatkezelő a fent megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

5.    Az adatkezelés időtartama

A látogatás idejére vonatkozó adatokat (IP cím, operációs rendszer és böngésző adatok) a rendszer a böngésző bezárásakor automatikusan törli. A felhasználó személyes adatait a Avalone mindaddig tárolja, amíg a felhasználó ennek az ellenkezőjét kifejezetten nem kéri. Az adatok eltávolítására szolgáló kérést a felhasználó az hello@avalone.hu e-mail címen jelezheti. A felhasználó kérését az adatkezelő legkésőbb két munkanapon belül teljesíti.

6.    Adatfeldolgozás

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő és munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik a törvényben előírt kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, szükség esetén kikéri az adatvédelmi biztos véleményét.

7.    A Szabályzat módosítása

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

8.    A felhasználók jogai személyes adataikkal kapcsolatosan

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók a Avalonetól, mint adatkezelőtől bármikor az hello@avalone.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. A tájékoztatás igénylését az adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a felhasználó regisztrált e-mail címéről küldi.

9.    Üzemeltetői adatok

Cégnév: Farkas Mihály

Székhely: 8175 Balatonfűzfő, Iglói utca 10.

Levelezési cím és ügyfélszolgálat: 1222 Budapest, Háros utca 169.

Adószám: 66883665-1-39

Nyilvántartási szám: 40311695

Bankszámlaszám: OTP Bank: 11701011-20004642

Adatkezelés: Folyamatban

Bejegyző cégbíróság:

Szerződés nyelve: magyar

E-mail cím: hello@avalone.hu

Telefon: +36 30 701 8441